پیکاپ ویزای آمریکا در دبی 

 

مطابق قانون سفارت آمریکا برای پیکاپ پاسپورت یا همان پیکاپ ویزا هایی که ویزای مسافر از سفارت آمریکا مورد تایید جهت صدور واقع شده و در سال 2014 مصاحبه شده باشند ، EMPOSTدبی برای تحویل پاسپورت به سفارت مشخص شده است.
معمولا مسافر نیازی به پیوست مدارک در این مرحله ندارد هرچند که توصیه می شود نسخه ی برگه زرد و فرم  DS-160 مسافران تحویل داده شود.
در صورتی که تاریخ مصاحبه به پیش از سال 2014 برگردد، ارسال برگه زرد به همراه پاسپورت الزامی است. این پاسپورت ها باید به جای تحویل به EMPOST به منشی سفارت تحویل داده شوند. مدت زمان آماده شدن پرونده ها بین 1 تا 2 هفته کاری متغیر است .

 

 

                                                          پیکاپ ویزا آمریکا در دبی emarat 4             پیکاپ ویزا آمریکا در دبی usa 2
   

 

 

مدارک ویزای توریستی

مدارک ویزای دانشجویی

پاس امضا شده

پاس امضا شده

وکالت نامه

وکالت نامه

نام کاربری و پسورد حساب کاربری وقت سفارت

نام کاربری و پسورد حساب کاربری وقت سفارت

ایمیل سفارت

ایمیل سفارت

برگه زرد یا صورتی

برگه زرد یا صورتی

 

فرم 120

 

تماس با ما