پیکاپ ویزای آمریکا در ارمنستان

 

مسافر باید در روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعات اداری جهت پیکاپ پاسپورت هایی که جهت صدور ویزا مورد تایید قرار گرفته اند  به سفارت مراجعه نماید. مدارک در پاکت قرار داده شده و به DROP BOX سفارت انداخته شود. بعد از تحویل پاکت، مامور سفارت اطلاعات تماس و محل اقامت مسافر را یادداشت نموده تا در هنگام آماده شدن مدارک اطلاع رسانی شود.
باید توجه داشت که پیش از پیکاپ پاسپورت یا همان پیکاپ ویزا ، شماره پرونده ها باید با توجه به شماره ها در سایت چک شوند. مدت زمان تقریبی آماده شدن پرونده ها در ارمنستان حدود یک هفته است.

                                              پیکاپ ویزا آمریکادر ارمنستان usa 2   پیکاپ ویزا آمریکادر ارمنستان armanestan 5                                                                  

  

مدارک مورد نیاز برای ویزاهای :

قبل از 2012

دانشجویی

توریستی

کاری

اصل پاسپورت

اصل پاسپورت

اصل پاسپورت

اصل پاسپورت

اصل برگ زرد یا صورتی

برگ زرد

برگ زرد

کپی دعوتنامه شغلی

-----------

فرم دی اس 160

فرم دی اس 160

----------

-----------

120

-----------

----------

تماس با ما