مدارک لازم پیکاپ ویزای کانادا pas 6

مدارک مورد نیازپیکاپ ویزای کانادا

ویزای مهاجرتی :

پرینت ایمیل سفارت
پاسپورت امضا شده
دو قطعه عکس ۵*۷ (مهر، تاریخ، آدرس و شماره عکاسی لازم می باشد)
قد و رنگ چشم
تکمیل صفحه ی آخر ایمیل سفارت (ایمیل شخص،آدرس،شماره تلفن)
امضای فرم وکالت نامه

 

ویزای غیر مهاجرتی :

پاسپورت با امضا
پرینت ایمیل سفارت
فرم وکالت نامه                                                                                                                                                                  مدارک لازم پیکاپ ویزای کانادا kanada 3                                  

تماس با ما